5. L'obligació dels municipis de donar suport a les tropes

Assentament comptable de 1708 que deixa clar que els soldats que hi havia a la Vall d'Aro aquella època representaven una càrrega econòmica per a la Universitat. Arxiu Històric de Girona (AHG). Fons de la Notaria de la Vall d'Aro. Llibre de comptes de la Universitat de la Vall i parròquies d'Aro, 1704-1824. Va 251.


Carta del 7 de gener de 1711 del duc de Noailles als jurats de Palafrugell, Mont-ras, Llofriu, Torrent i Torrentí, reclamant el dret de bagatge des de Girona. Calia enviar tot tipus de carros, carretes i cavalcadures -sense excepcions- a Empúries, on l'exèrcit borbònic se'n quedaria una tercera part. S'avisa que per cada carro, carreta o cavalcadura no enviada s'hauran de pagar cent lliures, a més de la pena corresponent per desobediència. Arxiu Municipal de Palafrugell. Fons de l'Ajuntament. Correspondència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada