Obrim aquest blog amb una activitat que s'emmarca en el paper més cultural dels arxius per fer una aportació a les commemoracions del Tricentenari. La nostra intenció és mostrar alguns dels documents que es guarden als arxius del Baix Empordà sobre la Guerra de Successió, la desfeta de 1714 i les conseqüències posteriors al nostre país. I si bé la resistència de Barcelona i la caiguda de la ciutat marquen el final d'un període bèl·lic que es visqué intensament a l'Empordà, també constitueixen l'inici d'un període de repressió que s'estengué a tot el territori català.


La guerra vista per Francesc Anglada, pagès de Fonteta

Primerament tinch de fer memòria
dels treballs tants grans que sofrim hi
petim. Dits treb[a]lls comensaren lo 1711,
que los gabaix guinyan Gerona hi
sant Nersís tregué moscas dit any 1711,
lo dia del sant
Y Gerona s'arrendí pesat Nedal.
Y quany[a]t Gerona posaren un
empòsit que an deya[n] la estensilla,
que aquesta cas[a] se'n feya 9 II. s. cade
mes, hi dorà fins lo 1714.
Hi lo 1714 s'arrendí Barselona cap a la
rerehera. Hi arrendit Berselona, que lo
guanyaren los francesos y castellans que era,
Berselona y Gerona era de l'emperador que abia
alemanyas. Guanyat Berselona feren
una demanda a la terre, que esta ca[sa] Anglada
se'n féu la ra[y]lla de 100 II. s., y aprés
posaren un enpòsit que de 15 en 15 dias
esta casa se'n feya dos doblas
Cade senmana una dobla, que cada dobla
era 5 II. 2s.. Cade mes sumabe 22 II. 8s.
dite non feam cade mes. Y axò dorà 14
mesos. Pesats dits 14 mes[os] sesà dit
pega[ment] hi formaren lo 1716 catastro
en Barselona, que béns y personas tot
s'ag[u]é de donecsià tota la terra...

SOLER i SIMON, Santi (estudi i transcripció). Memòries d'una família pagesa: els Anglada de Fonteta (segles XVII - XVIII).  
La Bisbal d'Empordà: Ajuntament de la Bisbal, 1994. Pàg. 80 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada